Our Appeal

About Na’vi

Learn Na’vi

Linguistic Help

Contact

Pìlok leNa'vi

Slolu tuté nìmip a eyktan relä arusikx lu a LäriWakawskil vin futa por syivaw Lana

Ta set syivaw meSmuk Wakawski nìprrte’.

Tsumukanhu alu Änti, tsìk txanralmo’a fa fwa eyk rusikxa pxerelit alu Meytìrìksä sna’o a LäriWakawski muwäpìlmìntxu sko tutan a ne tuté slolu ulte tstxo lolatem nìskepek nì’fya’o a set fko syaw Lana. Larmìng kxamlä ya Haliwutä txankrr a vurur law soli nìwotx.

Mipa fìsnoti alu tuté (sì wou a nikret a’om) kolulat Lanal sko hapxì rusikxa reltsyìpä a lawk fkol sero’ha nìtxan a rel alu Fyawìntxu Fìwopxä. Yola reltsyìpä a’a’aw sästarsìmfa poel, Äntil, sì lu eyktan nì’eng a TomTìkval (a oleyk rel alu Tul, ma Lola, Tul) lawk nìno teyngta fyape ’olongokx ronsrelngawnopa vur apxa. Tsat pxefol lawk nìfya’o a vur täpäftxu na pum a tìrey tuteyä a’a’aw läpeykatem ka krr atxan. Txanro’a a TomHängkìsì, HäliPeri, SuzanSaränton, HìyuKìräntì sì TsyìmPìrotpentì slu vurtu.

Ngian, aysäplltxeviri, Läri slolu ne tuté a txelet kawtul ke vll kaw’it mungwrr fwa po muwäpìntxu fa tstxo alu Lana nìfyin. Fì’uri, set txampxìl suteyä Yu E Seyä slan futa tsun mesutan fu mesuté muntxa sivi, am’aluke lu aungia a ’erul a tìmusll’anä a fpi fko a fkeyä fnetutet leykatem.

San Kaltxì, lu oe Lana sìk plltxe Wakawski krra reltsyìp sngä’i.

Fmawn a Läri slolu ne tuté srer nìsngä’i °3723vea zìsìt alu ’awa pum maw fwa hu TeaPìlum a tìmuntxat txolìng pol. Tsakrr TeyvìPolan pamrel si san Wakawskil so’ha futa yemstokx pxenit ulte ioi säpi tuténa tengkrr kop fmi tokxfkeykit leykivatem fnetsulfäfa a na pum Tsahìkä fte livam tuténa nì’ul’ul.

’Änsyema vurìl a tsar lu rel sì rel arusikx tok fìtsenget (nì’Ìnglìsì).

Ulte, fte pxefeyä ketsukspawa relä arusikx ’itit tsive’a srekrr fa YuTsyup, fìfya’oti ’ivampi nìprrte’.

tì’eyng a2 teri Slolu tuté nìmip a eyktan relä arusikx lu a LäriWakawskil vin futa por syivaw Lana
 1. SGM (Plumps)
  August 4, 2012 | 3:24 pm

  Ma ’eylan,

  tinanìri eltur tìtxen si oe ngaru seiyi irayo. Tsat ke olomum kaw’it. Olomum nì’aw futa mesmuk alu Wakawski lamu mi nim nìtxan frakrr akrrta rel arusikx alu Matrix sroler alo a’awve. Mefo tätxaw set hu tìkangkemvi amip ulte teri peyä tìlam alawnatem kem si nìtrrtrr a fì’u eltur tìtxen si nì’ul. Sweylu txo kem sivi tsafya, kefyak?

  Mipa relìri arusikx … lam fwa slayu apxa sì lor sì ep’ang ulte ro’a nìtengkrr. Slä txo tsaw eltur ngeyä tìtxen sivi tsakrr nga zene tsive’a relit arusikx alu The Fountain (Tsim) nì’awve. Lam oer fwa txeleri merelä arusikx lu steng … hufwa sute a tsamì sroler to rel amip lu hol, ke tsranten.

  • Prrton
   August 4, 2012 | 8:39 pm

   Srane, ma Tsmukan, larmu nim mefo txankrr nìngay, ulte sneyä rel a na pum alu SpitReysrr ke flolä. Slä Lanari oeru lu nrra a set muwäperìntxu fìfya nìfya’o a sneyä sälatem lu piak nìyll nìwotx. Nìlaw sweylu txo ke wäpivan tì’efumì oeyä.

   Ulte lahea tsatxeleri… li smon oer rusikxa rel alu Tsim ulte sunu kop. Ngahu mllte oe. Säfpìl lu steng nìtxan. Slä tsalsungay, mipa fìrelìri a mefota vingkatsap oet fula wawe lu hoet txukxsì nìfya’o aketeng nìwotx. Kop vingkap teyngla ftxey lefkrra tìsop Lanayä tare fuke. Skxakep taratse nìlaw. 😉